Tiểu học Nguyễn Thái Bình chào mừng năm học mới

Chào năm học mới 2017-2018, thực sự là ngày Hội đến trường của các em học sinh trường Tiều học Nguyễn Thái Bình.

 

Tổ chức đón các em học sinh lớp 1

 

Tiết mục cồng chiêng chào năm học mới

 

 

 

 

 

Cô Doãn Kim Huế - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng