NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

              

                 Số:  75 /NQ - NTB

                    

 Đăkrơwa, ngày 03 tháng  10  năm 2016

 

 

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

 

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 

1.Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, nhà trường; đoàn kết với đồng nghiệp.

          2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử chuẩn mực, thân thiện, lịch sự, đúng mực trong giao tiếp với mọi người; trang phục chỉnh tề, phù hợp với hoạt động trong nhà trường.

3. Gương mẫu, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh.

4. Làm việc, hội họp đúng giờ; đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

5. Để xe đúng nơi quy định; bảo quản tốt tài sản nhà trường; tiết kiệm điện nước; tuân thủ quy định về phòng chống cháy nổ; giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh chung.

 

II. ĐỐI VỚI HỌC SINH

 

1. Kính trọng, lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường và khách đến trường; yêu mến, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

2. Đi học đầy đủ, đúng giờ; mang đủ sách vở, đồ dùng học tập; thân thể, quần áo sạch sẽ.

3. Tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động , VHVN – TDTT và các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

4. Bảo quản tốt tài sản trường lớp và của mọi người.

5. Không chơi trò chơi, đồ chơi nguy hiểm; không chơi đùa ngoài đường giao thông, hồ nước, sông suối; không trèo cây; không gây cháy nổ; không đi xe trong sân trường.

 

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                  HOÀNG VĂN BA