KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

     PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                 Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

            Số:  65 / KH -NTB                                                                                         Đăkrơwa, ngày 03 tháng 10  năm 2016

 

                                                       

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Thực hiện chỉ thị số 3031/CT-BGD&ĐT, ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục; Công văn  số 480/PGD&ĐT-CMTH, ngày 09/9/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục tiểu học và Công văn số 545/PGD&ĐT-GDDT, ngày 27/9/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục dân tộc của phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, địa phương. Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Tình hình đội ngũ cán bộ, viên chức

Tổng số: 38; trong đó:

- CBQL: 03; GV: 32; NV:03.

- Trình độ: Đại học: 20; Cao đẳng: 12; THSP: 05; trình độ khác: 01

2. Tình hình học sinh

   Tổng số lớp: 21; tổng số HS: 461; HS DTTS: 460; HS khuyết tật: 04.

3. Những thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi

- 100% CBQL GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

- CSVC nhà trường được tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy-  học.

- CBGVNV, HS được thụ hưởng chính sách ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

b. Khó khăn

- Nhiều học sinh hạn chế về thể lực và khả năng sử dụng tiếng Việt.

- Các lớp học phân tán ở 5 điểm trường.

- Đa số cha mẹ học sinh sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp; điều kiện nuôi dưỡng,  chăm lo học tập của con em còn nhiều hạn chế.

II. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của các cấp, thực hiện Nghị quyết số 29/TW( Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo, Nghị quyết 88/QH( Khóa XIII) về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Quyết định 404/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

3. Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực HS; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng việt cho học sinh; dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu CNGD; dạy học môn tiếng Bahnar trong nhà trường; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT; từng bước xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn trường quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

3. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của cán bộ quản lý và giáo viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị nhà trường và trách nhiệm của bộ phận, tổ khối chuyên môn, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ƯDCNTT quản lý và dạy học.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tập trung các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, CBQL học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp về việc không dạy học trước chương trình lớp 1, không dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để HS “ngồi sai lớp”, không để học sinh bỏ học, không thi học sinh giỏi.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường; không thu quỹ xã hội hóa giáo dục, quỹ lớp, quỹ Đội và các khoản thu khác trái quy định của gia đình học sinh.

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”gắn với các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, y tế học đường, hoạt động chữ thập đỏ và hoạt động giáo dục ngoài giờ học phù hợp với thực tế nhà trường, địa phương, chú trọng các hoạt động:

- Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

         - Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức giáo dục học sinh thói quen, kỹ năng sử dụng và giữ gìn sạch sẽ nhà vệ sinh. Thực hiện tốt công tác y tế trường học, giáo dục học sinh kỹ năng phòng tránh các loại dịch bệnh, ngộ độc, các tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn giao thông, đuối nước, điện giật, ngộ độc thực phẩm,....)

        - Tổ chức học sinh hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc thứ 2 hàng tuần và thực hiện có nề nếp các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tập thể dục giữa giờ, thể dục tại chỗ trong giờ học.       

        - Tiếp tục tổ chức tốt các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, tổ chức học sinh tập luyện đánh cồng chiêng, múa xoang; quét dọn vệ sinh và giáo dục học sinh tham gia bảo vệ tốt nhà rông văn hóa các thôn. Tổ chức học sinh thực hiện tốt các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, đọc sách báo, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với điều kiện nhà trường. Tổ chức, hướng dẫn HS tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động GD NGLL.

       - Triển khai thực hiện tốt các hoạt động xây dựng nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”. Nhà trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an xã, gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, học sinh đánh nhau, trong và ngoài nhà trường.

       2. Thực hiện chương trình giáo dục

 1. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT, nhà trường nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tế nhà trường và đối tượng học sinh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng HS, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của nhà trường;  tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh; nội dung giáo dục NGLL( 4 tiết/tháng)thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục âm nhạc, mĩ thuật, thủ công/kĩ thuật phù hợp với truyền thống văn hóa, nghề nghiệp dịa phương, năng lực giáo viên, thiết bị dạy học,… 

2. Tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy học 2 buổi/ ngày. Bảo đảm học sinh được tự học, có sự hướng dẫn của giáo viên và hoàn thành các nội dung thực hành luyện tập tại lớp; được tăng cường Tiếng Việt bằng nhiều hình thức, có nhiều cơ hội giao tiếp bằng Tiếng Việt.

        3. Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các tổ khối chuyên môn trong trường và tham gia sinh hoạt theo cụm trường. Giáo viên nỗ lực tham gia SHCM qua trang mạng thông tin” Trường học kết nối”. Chú trọng đổi mới  nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên đề,…

4. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh: Thực hiện có hiệu quả Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học, đã được sửa đổi bổ sung. Chú trọng việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét( dùng lời nói – hình thức chủ yếu trong việc đánh giá thường xuyên,  không máy móc ghi chép mang tính hình thức); kết hợp chặt chẽ việc nhận xét với hướng dẫn, hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn ngay trong các giờ học và hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

        5. Vận dụng phù hợp, có hiệu quả một số yếu tố tích cực của Mô hình trường học mới, góp phần đổi mới phương thức giáo dục; phương pháp “bàn tay nặn bột” ở môn TN-XH, khoa học; dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp mới; phương pháp dạy học các môn học với đối tượng HS DTTS; hướng dẫn dạy học theo vùng miền của BGD&ĐT.  

       6. Thực hiện có hiệu quả  dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu CNGD: Tăng thời lượng dạy học môn học; tổ chức tốt các hoạt động dự giờ, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm trong nhà trường, cụm trường; phối hợp sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực, điều chỉnh ngữ liệu, tăng cường sử dụng ĐDDH, chú ý rèn kỹ năng nói cho học sinh.

       7. Thực hiện tích hợp phù hợp, có hiệu quả nội dung dạy học môn Tiếng Việt và các nội dung giáo dục: Bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; ATGT; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS,.... vào các môn học và hoạt động giáo dục.

       8. Mở rộng số lớp học môn tiếng Bahnar; bảo đảm nội dung chương trình, mục tiêu môn học và nội dung, phương pháp dạy học, số tiết học theo quy định; tổ chức tốt các hoạt động dự giờ, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm dạy học trong nhà trường và các trường trong thành phố cùng dạy môn học tiếng Bahnar.

       9. Dạy học hòa nhập cho học sinh khuyết tật:  Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật, phát huy tốt khả năng học tập của học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật.

     3. Duy trì, nâng cao phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

      1. Thực hiện tốt công tác điều tra hiện trạng giáo dục, cập nhật số liệu chính xác kịp thời, thiết lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách về công tác  PCGD TH theo quy định. Thực hiện tốt công tác huy động trẻ em trong độ tuổi đi học; duy trì tốt sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững kết quả PCGDTH( mức độ 2) trên địa bàn xã.

      2. Tiếp tục củng cố kết quả nhà trường đạt mức chất lượng tối thiểu; rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trường chuẩn quốc gia,  nâng cao chất lượng dạy – học, tỉ lệ giáo viên giỏi và tham mưu với các cấp tăng cường CSVC nhà trường, từng bước phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia.  

      4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

       1. Cán bộ quản lý, giáo viên tích cực tự học, tự rèn, tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nắm vững nội dung quan điểm đổi mới công tác quản lý trong nhà trường, công tác quản lý chỉ đạo dạy học theo chuẩn KTKN, ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo và đổi mới PPDH…thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; nâng cao năng lực theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

       2. Tổ chức tốt các hoạt động viết SKKN, NKKHSPƯD, làm ĐDDH và các hội thi GVCN giỏi, GV dạy giỏi.

       3. Tích cực đổi mới công tác quản lý nhà trường: Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường, quy chế dân chủ trong nhà trường; “3 công khai”, xã hội hóa giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, các phần mềm trong quản lý nhà trường.

       5. Công tác tài chính - CSVC - xã hội hóa giáo dục

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, tài sản, vận động tài trợ cho nhà trường, kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh; tích cực vận động cha mẹ học sinh đóng góp ngày công hỗ trợ làm vệ sinh, tu bổ CSVC trường lớp.

        - Thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản nhà trường; thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công khai các chế độ chính sách đối với CBVC và học sinh.

        -  Quản lý và phát huy tốt cơ sở vật chất nhà trường; kịp thời tu bổ các hạng mục xuống cấp; tiết kiệm ngân sách mua sắm, xây dựng thêm các vật dụng, hạng mục thiết yếu và các loại sách truyện thiếu nhi, sách tham khảo,… thiết bị dạy học trong nhà trường từng bước xây dựng thư viện đạt chuẩn, tổ chức có hiệu quả hình thức thư viện lưu động đưa sách báo đến lớp – giáo dục, hình thành thói quen đọc sách báo,  góp phần tạo môi trường tiếng Việt cho học sinh.  

        6.  Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh – Sao nhi đồng Hồ Chí Minh

        Tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác  Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 -2017; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội – sao nhi với các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

      IV. Chỉ tiêu

       1. Đối với CBVC

- 100% CBVC có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định về đạo đức nhà giáo, các quy định của ngành, nội quy quy chế nhà trường; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện.

- 100% CBVC thực hiện tốt quy chế chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học; tích cực tự học tự rèn, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

- 100% CBVC viết SKKN( hoặc đề tài nghiên cứu KHSPƯD), tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc Hội thi làm ĐDDH do nhà trường tổ chức.

         - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 50%; cấp thành phố:15%.

         - Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 60%; cấp thành phố:10%.

         - Nhà trường có 01 ĐDDH đạt giải cấp thành phố.

         - Xếp loại bồi dưỡng thường xuyên:  Loại khá: 85 %; loại giỏi: 15%.

- Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: Loại khá 50%; loại xuất sắc: 50%.

- Xếp loại CCVC đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 100%.

- Có 02 viên chức được kết nạp vào Đảng.

2. Đối với học sinh.

         - Huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số: 100%.      

         - Về phẩm chất, năng lực: Được đánh giá “Đạt” 100%. 

         - Về học tập: Được đánh giá “Hoàn thành” 98 % trở lên.

         - Hoàn thành chương trình lớp học: 98% trở lên.

         - Hoàn thành chương trình cấp tiểu học: 100 %.

        3. Nhà trường:  

         - Đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; “ Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”; “Trường học văn hóa”.

         - Đạt tiêu chuẩn “ Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu”.

       4. Danh hiệu thi đua:

- Cá nhân:

                 + 50% CBVC đạt danh hiệu lao động Tiên tiến.

                 + 50% CBVC đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc.

        - Tập thể:  

                          + Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.

                 + CĐCS đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc.

                 + Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp thành phố.

         V. Giải pháp :

1. Thực hiện tốt việc phối hợp các giáo viên dạy cùng lớp, giáo viên với cha mẹ học sinh, bảo đảm thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn cho cha mẹ học sinh về việc nuôi dưỡng, giáo dục, chăm lo cho học sinh có đủ cơ sở vật chất và sức khỏe để học tập.

2. Vận dụng tốt các phương pháp, hình thức giáo dục và giảng dạy sát thực tế từng đối tượng học sinh, đúng quy định của Bộ GD&ĐT, bảo đảm chất lượng hiệu quả giờ dạy chính khóa, tăng cường, các hoạt động giáo dục  để hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất và bảo đảm chất lượng học tập học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động thực hành, luyện tập, các phong trào thi, các tổ nhóm học sinh gọi nhau đi học, cùng học ở nhà, lớp kết nghĩa, hoạt động Đội – Sao nhi đồng,…  giáo viên thường xuyên, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ học sinh có nhiều khó khăn ( học sinh có hoàn cảnh gia đình, bản thân đặc biệt khó khăn, học sinh chưa ngoan, học sinh học yếu,….) và bồi dưỡng, phát triển năng lực của học sinh trong quá trình thực hiện các công việc; động viên khích lệ tính tự giác, tự quản, tự học,….và sự tiến bộ của học sinh trong các hoạt động; thực hiện đánh giá học sinh đúng quy định tại TT30/2014 và các văn bản hướng dẫn của các cấp, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục, giảng dạy để học sinh tiến bộ.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thi, các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ CBVC. Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, bảo đảm thực chất, hiệu quả; CBVC chủ động thực hiện tốt các hoạt động BDTX, tự bồi dưỡng rèn luyện về mọi mặt để năng cao năng lực CMNV.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; kết hợp tốt công tác pháp chế, kế hoạch và thi đua trong quản lý chỉ đạo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CCVC và học sinh; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, nội quy nhà trường; phát huy dân chủ và tinh thần chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá nhân trong các hoạt động của cá nhân và tập thể tổ khối chuyên môn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nề nếp trong nhà trường; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, nâng cao ý thức tự kiểm tra đánh giá của CCVC; chú trọng kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả công việc, chất lượng học sinh, đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác.

4. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhà trường và CĐCS trong việc nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và thái độ chấp hành pháp luật, năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ CCVC và  quá trình triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện  nhiệm vụ năm học.

 5. Chủ động tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể, Trung tâm HTCĐ, Hội Khuyến học xã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ năng cho cha mẹ học sinh về nuôi dưỡng, giáo dục học sinh phù hợp với nội dung giáo dục của nhà trường; tham gia vận động học sinh đi học chuyên cần, giữ gìn và tăng cường cơ sở vật chất nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

       VI. Tổ chức thực hiện.

         Căn cứ kế hoạch này, các tổ khối chuyên môn, bộ phận và cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch năm học của tổ khối, bộ phận và cá nhân, đồng thời kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

       Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, nếu có khó khăn vướng mắc các tổ khối chuyên môn, bộ phận và cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kịp thời phản ánh về Hiệu trưởng nhà trường để có hướng dẫn và xử lý kịp thời.

   

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                      (Đã ký)

- Phòng GD&ĐT Tp (B/c);                                                                                                  

- Công đoàn GD TP (B/c);

- Chi bộ nhà trường (B/c);                                                                                        HOÀNG VĂN BA

- HT, các PHT(C/đ);

- BCH CĐCS nhà trường (P/h);

- Các tổ CM (T/h);

- Lưu VP.

 

 

 

 

Bài viết liên quan