KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017

     PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                 

         Số: 12 /KH – NTB                                                                                                 Đăkrơwa, ngày13 tháng 2 năm 2017

                               

                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 1 năm 2017 

1. Kết quả chung:

1.1. Công tác tư tưởng chính trị.

     CBGVNV chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy định về thời gian nghỉ Tết và trực trường trong thời gian nghỉ Tết; tự nguyện đóng góp kinh phí tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn xã nhân dịp Tết.

1.2. Công tác chung:

- CBGVNV cho ý kiến tín nhiệm; nhận xét, góp ý nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường.

- Điều tra số liệu học sinh – chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018.

- Đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Bảo đảm chế độ nghỉ Tết và 1 tuần nghỉ phép 2017 CBGVNV – HS và ANTT, vệ sinh nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.

- Xét nâng lương quý I/2017( 01 GV – Đ/c Nguyễn Văn Luyến).

- Trao phần thưởng học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trong học kỳ I: Hội Khuyến học thành phố khen thưởng 04 HS( 400 000 đồng); Hội Khuyến học nhà trường 15 HS(750 000 đồng). 

- CBGVNV HS  tự nguyện đóng góp kinh phí tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn xã, CBGVNV đóng góp số tiền: 2 010 000 đồng(mua quà tặng 05 hộ gia đình đặc biệt khó khăn thôn Konjơri: 1 000 000 đồng); ủng hộ “Ngày hội bánh chưng xanh Tết Đinh Dậu 2017” do xã tổ chức: 1 010 000 đồng; học sinh tự nguyện đóng góp tiền tham gia hoạt động “ Xuân yêu thương” do Đoàn xã tổ chức: 678 000 đồng( nhà trường xét chọn 04 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị nhận quà).

- Nhà trường phối hợp CĐCS xét đề nghị cấp trên tặng quà Tết: 01 giáo viên( Đ/C Y Djoan) và 02 con giáo viên.

1.3. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện chương trình học kỳ II( dạy – học tuần 19) đúng thời gian quy định, từ ngày 02/1/2017.

- Duy trì tốt SSHS và nề nếp dạy – học.

- GV hoàn thành phân tích chất lượng HS cuối học kỳ I, lập kế hoạch khắc phục tồn tại – nâng cao chất lượng học sinh học kỳ II.

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường: Dạy việc 3(tập đọc) môn tiếng Việt lớp 1 và việc thực hiện CV số 1632/ 2016 của SGD&ĐT( Về thống nhất thực hiện TT 22/ 2016) trong hoạt động dạy học trên lớp.

1.4. CSVC, tài vụ.

- Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016.

- Lập kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động năm 2017.

- Thanh toán chế độ lương CBGVNV tháng 1;2/2017.

1.5. Công tác Đội và hoạt động GDNGLL.

- Học sinh các lớp tự quản, tự đánh giá, thi đua thực hiện các hoạt động tốt; duy trì tốt các nề nếp học sinh.

- Tổ chức  hoạt động GDNGLL theo chủ điểm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam( 09/1).

1.6. Công tác kiểm tra nội bộ:

-  Kiểm tra theo kế hoạch:

+ Tổ chuyên môn khối lớp 1; 3 - kết hợp chuyên đề : Thực hiện TT22/2016, dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới PPDH; dạy học môn tiếng Bahnar.

+ Các hoạt động đoàn thể, các cuộc vận động và phong trào thi đua; tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Kiểm tra đột xuất: Nề nếp dạy – học, sĩ số học sinh, vệ sinh trường lớp, bảo vệ và chăm sóc cây trồng, bảo đảm an toàn CSVC trường lớp.

2. Tồn tại:

- Chưa hoàn thành thanh lý hợp đồng bà Đoàn Vũ Lan Duy.

- 1 số học sinh rải rác ở các lớp đi học trễ; 03 HS( 4C; 5C; 5D) đi học không chuyên cần.

II. Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2017.

      Chủ điểm: Chào mừng 77 năm ngày thành lập Đảng CSVN( 03/2/1930 – 03/2/2017)

1. Công tác tư tưởng chính trị.

     CBGVNV tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỷ cương nề nếp nhà trường; tu dưỡng đạo đức nhà giáo, đoàn kết, thương yêu học sinh; nêu cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; tích cực đổi mới - nâng cao chất lượng dạy học.

2. Công tác chung:

- Tiếp tục chấm SKKN, đề tài NKKH (nộp cấp trên  04/3/2017).

- Tiếp tục cập nhật số liệu - điều tra xây dựng kế hoạch phát triển lớp, học sinh năm học 2017 – 2018.

- Phối hợp trường THCS Phạm Hồng Thái tổ chức học sinh tập luyện; chuẩn bị tham gia liên hoan cồng chiêng – múa xoang ngành GD ĐT thành phố tổ chức năm 2017.

3. Công tác chuyên môn:

- Tập trung huy động học sinh ra lớp đầy đủ, giáo dục học sinh đi học chuyên cần, thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong nhà ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết.

- Tăng cường các biện pháp phụ đạo, ôn tập, đánh giá, giúp đỡ học sinh trong dạy học chính khóa, tăng cường, dạy học phù hợp thực tế đối tượng học sinh,…khắc phục tồn tại trong học kỳ I - nâng cao chất lượng học tập học sinh.

- Tăng cường các biện pháp giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh; đặc biệt quan tâm giáo dục học sinh cá biệt và giáo dục học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, các loại bệnh trong mùa khô, vui chơi lành mạnh bảo đảm an toàn khi chưa vào giờ học, trong giờ ra chơi,…

- Tổ chức thi ĐDDH tự làm cấp trường.

- Các tổ chuyên môn thao giảng chuyên đề.

- Hoàn thành báo cáo quyết toán NSNN năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch tu bổ CSVC năm 2017.

- Rà soát thực hiện chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm giáo viên theo NĐ 116/2010.

- Thanh lý hợp đồng bà Đoàn Vũ Lan Duy; thanh toán chế độ các hội thi, hoạt động TDTT, hỗ trợ hoạt động Đội học kỳ I năm học 2016 – 2017.

- Xét duyệt học sinh bán trú thôn Konklor năm học 2016 – 2017.

- Thu nhận hồ sơ đề nghị HTCPHT học kỳ II năm học 2016 – 2017(Ở lớp chủ nhiệm: Từ 08/2/2017 đến 17/2/2017; nhà trường: Từ 20/2/2017 đến 28/2/2017).

5. Công tác Đội và hoạt động GDNGLL.

- Giáo dục, tổ chức học sinh thực hiện tốt các hình thức tự quản, phát huy tốt đội Cờ đỏ, lớp trực, cán bộ lớp, đội viên phụ trách sao nhi đồng, nhóm bạn gọi nhau đi học,…tăng cường công tác giáo dục học sinh tự giác thực hiện nội quy trường, lớp, nhiệm vụ đội viên và các hoạt động giáo dục góp phần nhanh chóng củng cố các nề nếp học sinh sau thời gian nghỉ Tết.

- Tăng cường tổ chức học sinh tập luyện nghi thức Đội viên và thực hiện các chuyên hiệu; tổ chức kết nạp Đội viên đợt 1.  

6. Công tác kiểm tra nội bộ: Kết hợp kiểm tra nội bộ với việc dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn,… thu thập minh chứng ĐGXL GV theo chuẩn nghề nghiệp.

- Kiểm tra theo kế hoạch:

+ Tổ chuyên môn khối lớp 4 - kết hợp chuyên đề : Thực hiện TT22/2016, dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới PPDH.

+ Kiểm tra toàn diện: Giáo viên Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hợp.

- Kiểm tra đột xuất: Huy động học sinh ra lớp – giáo dục học sinh đi học chuyên cần, nề nếp dạy – học, chất lượng học tập, sử dụng sách vở,… của học sinh; vệ sinh trường lớp; công tác Đội –sao nhi đồng, tổ chức các hoạt động GDNGLL ở lớp chủ nhiệm.

    III. Một số yêu cầu, biện pháp tổ chức thực hiện:

1. CBGVNV thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của nhà trường, các hoạt động giáo dục, biện pháp tổ chức quản lý giáo dục học sinh của nhà trường đến CMHS và nhân dân( Đặc biệt phổ biến chế độ bán trú, hỗ trợ chi phí học tập đến tất cả CMHS – không để sai, sót đối tượng học sinh được thụ hưởng; các vấn đề về đổi mới đánh giá học sinh theo TT 22/2016, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật,…); sâu sát thực tế, nắm vững hoàn cảnh gia đình, bản thân  học sinh thực hiện tốt việc hỗ trợ, phối hợp, tư vấn cho CMHS trong việc giáo dục, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn, khám chữa bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích, giữ gìn sức khỏe….để đi học chuyên cần, không bỏ học.

2. CBGV thường xuyên tu dưỡng đạo đức, không đánh mắng học sinh, thực sự quan tâm học sinh về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động chuyên môn;  thường xuyên quan tâm củng cố các nề nếp học sinh, đặc biệt về học tập( giữ gìn, sử dụng sách vở, ĐDHT; rèn luyện chữ viết, phương pháp học tập bộ môn, tự giác trong học,…) kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn để tiến bộ trong học tập( đặc biệt đối với học sinh học yếu, học sinh nghỉ học buổi trước, thì dạy lại KTKN cơ bản bài học trong những buổi học sinh nghỉ học hoặc KTKN cơ bản đã học mà học sinh chưa nắm vững); triệt để thực hiện phân hóa, cá thể hóa trong dạy học, bảo đảm cho mọi học sinh đều được học học được, không để học sinh nào bên lề lớp học; thực hiện tốt việc rèn kỹ năng tiếng Việt trong các môn học và hoạt động đọc sách thiếu nhi ở lớp ngoài giờ học.

3. Các tổ chuyên môn tổ chức tốt hoạt động thao giảng(tránh bệnh hình thức trong sinh hoạt chuyên môn) theo yêu cầu đổi mới SHCM theo hướng nghiên cứu bài học; ƯDCNTT, đổi mới PPDH, dạy phân hóa, cá thể hóa, thực hiện HD DH theo vùng miền( với đối tượng HS DTTS), và việc đánh giá học sinh theo TT22/2016/BGD&ĐT và  CV1632/ 2016/ SGD&ĐT; tập trung vào các môn, phân môn có nhiều khó khăn trong dạy – học, chất lượng học sinh qua KTĐK cuối học kỳ I còn thấp. Giáo viên tích cực vận dụng thực hiện các nội dung sinh hoạt chuyên môn vào thực tế dạy học ở lớp.

4. GVCN tỉ mỉ, ân cần, sâu sát  hướng dẫn học sinh – hình thành, củng cố thói quen sử dụng và thực hiện tốt các công việc dọn dẹp, giữ gìn vật dụng nhà vệ sinh.

 

     Trên đây là kế hoạch tháng 2 năm 2017 của nhà trường.                                                                                               

                                                                                                      

                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                     (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                                                                 HOÀNG VĂN BA