KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2017

     PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                     

          Số: 05 /KH - NTB                                                                                                                Đăkrơwa, ngày 06 tháng 01 năm 2017

                               

                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 12 năm 2016 

1. Kết quả chung:

1.1. Công tác tư tưởng chính trị.

     CBGVNV có tư tưởng chính trị tốt; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, chất lượng giáo dục - dạy học cuối học kỳ 1, hỗ trợ đồng nghiệp dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. 

1.2. Công tác chung:

- Bảo đảm tốt ANCTTTATXH, nề nếp dạy học trong nhà trường trước – trong và sau lễ Noen(24/12).

- KTĐG HS cuối kỳ I; sơ kết học kỳ 1 đúng quy định, đánh giá đúng thực chất kết quả, tồn tại các hoạt động trong nhà trường, nguyên nhân tồn tại - trách nhiệm của CBQL, GV trong học kỳ 1 và biện pháp khắc phục trong học kỳ 2.

- Hoàn thành phân công chuyên môn – thời khóa biểu, chuẩn bị sách vở học sinh cho học kỳ II.  

1.3. Công tác chuyên môn:

- 4 giáo viên dự Hội thi GVDG cấp thành phố: Đạt 3/4 giáo viên.

- Duy trì tốt sĩ số và nề nếp học sinh.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học học kỳ II 

- Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện CV số 1632/2016( SGD&ĐT) về việc thống nhất thực hiện TT22/2016(BGD&ĐT) về đánh giá học sinh. GVCN  lớp hoàn thành họp CMHS cuối kỳ I đạt chất lượng tốt.

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch.

- Tiếp tục dự giờ, thu thập minh chứng ĐGXL GV theo chuẩn nghề nghiệp.

1. 4. CSVC, tài vụ.

- Hoàn thành thu – chi kinh phí Nhà nước năm 2016; bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ CBGVNV và tiết kiệm kinh phí, có thu nhập tăng thêm cho CBGVNV và sửa chữa, mua sắm thêm tài sản thiết yếu phục vụ hoạt động nhà trường.

- Hoàn thành chi trả chế độ HTCPHT học sinh trong học kỳ I và phổ biến chế độ chính sách – triển khai rà soát, hướng dẫn CMHS làm hồ sơ đề nghị HTCPHT học kỳ II năm học 2016 – 2017.

- Hoàn thành kiểm kê CSVC năm 2016.

1.5. Công tác Đội và hoạt động GDNGLL.

- Duy trì tốt các hoạt động GDNGLL, tổ chức tốt các hoạt động thi đua giữa các cá nhân và tập thể học sinh thực hiện các hoạt động giáo dục, học tập, nội quy trường, lớp và sinh hoạt  chủ điểm tháng 12. Học sinh tự giác, tự quản các hoạt động GDNGLL khá tốt.

- Tổ chức tốt hoạt động tập luyện và tham gia Hội khỏe phù đổng cấp cụm – đạt 01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải 3; 02 học sinh được chọn tham gia cấp thành phố.

1.6. Công tác kiểm tra nội bộ:

 - Hoàn thành kiểm tra tổ chuyên môn khối 2 - 5; chuyên đề đổi mới PPDH môn mỹ thuật, TNXH, khoa học, tăng thời lượng giờ dạy – dạy tăng tiết. Giáo viên Đinh Thị Vịnh, Nông Thị Cúc. Kết hợp kiểm tra nội bộ với khảo sát đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo QĐ 14.

- Kiểm tra tình hình tài chính nhà trường cuối năm 2016.

2.Tồn tại, nguyên nhân:

- Tồn tại:

+ Chất lượng, hiệu quả dạy tăng thời lượng – tăng tiết còn thấp.

+ Một số HS đi học không chuyên cần chưa khắc phục được(HS A Gon - lớp 4C, A Hiêng – lớp 5C, A Brét – lớp 5D)

- Nguyên nhân:

+ PPGD của giáo viên chưa sát thực tế đối tượng học sinh, chưa chú ý dạy cách học cho học sinh, dạy phân hóa cá thể hóa.

+ Nhà trường, GVCN lớp, GV dạy cùng lớp chưa phối kết hợp chặt chẽ trong việc vận động HS ra lớp.

II. Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2017.

      Chủ điểm: Ngày “ Học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1”, “ Mừng Đảng - Mừng xuân 2017”.

1. Công tác tư tưởng chính trị.

     CBGVNVHS chấp hành tốt pháp luật, đặc biệt bảo đảm an toàn giao thông, không đốt pháo nổ, …thực hiện đúng thời gian nghỉ Tết, trực trường – bảo đảm ANTT nhà trường trong thời gian nghỉ tết. Tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức nhà giáo; kịp thời khắc phục tồn tại khuyết điểm trong học kỳ I; đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng học sinh.

2. Công tác chung:

- Thực hiện chương trình học kỳ II đúng thời gian quy định( 02/1/2017).

- Điều tra số liệu học sinh – xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018.

- Đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Bảo đảm chế độ nghỉ Tết và 1 tuần nghỉ phép 2017 CBGVNV – HS; ANTT, vệ sinh nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.

- Xét nâng lương quý I/2017; thanh lý hợp đồng bà Đoàn Vũ Lan Duy.

- Xét học sinh vượt khó vương lên trong học tập  

- CBGVNV tích cực tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí mua quà tặng hộ nghèo đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết và ủng hộ “Ngày hội bánh chưng xanh Tết Đinh Dậu 2017” và vận động học sinh tự nguyện đóng góp tiền tham gia hoạt động “ Xuân yêu thương” trên địa bàn xã.

3. Công tác chuyên môn:

- Duy trì tốt SSHS, nề nếp dạy – học; tích cực khắc phục hiện tượng 1 số học sinh đi học không chuyên cần.

- GV hoàn thành phân tích chất lượng HS cuối học kỳ I, lập kế hoạch khắc phục tồn tại – nâng cao chất lượng học sinh học kỳ II.

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường: Dạy tập đọc lớp 1 và việc thực hiện CV số 1632/ 2016 của SGD&ĐT( Về thống nhất thực hiện TT 22/ 2016) trong hoạt động dạy học trên lớp. Các tổ chuyên môn thao giảng chuyên đề dạy phân hóa, cá thể hóa, thực hiện HD DH theo vùng miền, thực hiện CV1632/ 2016/ SGD&ĐT.

4. CSVC, tài vụ.

- Báo cáo quyết toán năm 2016.

- Lập kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động năm 2017.

- Thanh toán chế độ lương… tháng 1;2/2017.

5. Công tác Đội và hoạt động GDNGLL.

- Tăng cường hoạt động tự quản, tự đánh giá, thi đua giữa các cá nhân, tập thể học sinh trong các hoạt động; duy trì tốt sĩ số và nề nếp học sinh.

- Tổ chức tốt hoạt động GDNGLL theo chủ điểm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam( 09/1).

6. Công tác kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra theo kế hoạch:

+ Tổ chuyên môn khối lớp 1; 3 - kết hợp chuyên đề : Thực hiện TT22/2016, dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới PPDH; dạy học môn tiếng Bahnar.

+ Các hoạt động đoàn thể, các cuộc vận động và phong trào thi đua; tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Kiểm tra đột xuất: Nề nếp dạy – học, sĩ số học sinh, vệ sinh trường lớp, bảo vệ và chăm sóc cây trồng, bảo đảm an toàn CSVC trường lớp trước và sau khi nghỉ Tết.

III. Một số yêu cầu, biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Giáo viên tích cực tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt nội dung các tài liệu chuyên môn quy định và hướng dẫn đánh giá học sinh theo TT 22/2016, dạy học theo chuẩn KTKN, dạy học theo vùng miền, dạy lồng ghép tích hợp,… để nâng cao chất lượng dạy – học.  

2. CBGVNV thực hiện nghiêm túc nề nếp làm việc, dạy học ngay sau hết thời gian nghỉ Tết.

3. CBQL, giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS, cán bộ xã cư trú ở thôn, cán bộ và người có uy tín ở thôn, cha mẹ,…. học sinh; học sinh lớp lớn ở gần nhà học sinh lớp mình( gọi nhau - cùng đi học) để huy động học sinh đi học đầy đủ, giáo dục học sinh đi học chuyên cần ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết. Các GVCN lớp, giáo viên cùng dạy ở lớp thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác vận động học sinh đi học và giáo dục, động viên, khích lệ học sinh đi học chuyên cần; giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng học tập, phẩm chất và năng lực.

     

     Trên đây là kế hoạch tháng 1 năm 2017 của nhà trường.                                                                                               

                                                                                                      

                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                            HOÀNG VĂN BA