KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017

    PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số:    66   /KH - NTB                                                                                           Đăkrơwa, ngày 05 tháng  10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017

 

         Căn cứ Kế hoạch số 528/PGD&ĐT - VP, ngày 22/9/2016, về kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của các cấp; kế hoạch nhiệm vụ  năm học 2016 - 2017 và  tình hình thực tế của nhà trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm  năm học 2016-2017 như sau:

 

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

Người chỉ đạo

Người  thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

8/ 2016

Vận động CMHS lao động vệ sinh trường lớp

8/ 2016

HT

HT, PHT, GVCN

Điều tra bổ sung PCGD năm 2016

01/8/2016

HT

HT, PHT, GV

Biên chế lớp – HS

8/2016

HT

Văn thư

Dự BDCT hè 2016

8/2016

HT

PHT, CVNV

Bồi dưỡng chuyên môn, pháp luật tại trường

8/ 2016

HT

CBQLGVNV

- Kiểm kê bàn giao TVTBDH

- GV mượn SGK – TLCM -  Đ D DH.

8/2016

HT

GVTV – TB

-Thành lập các tổ chuyên môn;

- Phân công CM; làm TKB.

8/ 2016

HT

HT, PHT, TTCM

Huy động học sinh ra lớp và tựu trường chuẩn bị cho năm học 2016-2017

10/8/2016

HT

HT, PHT,GVCN

Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể; dạy tuần 0 lớp 1

10 -15/8/2016

HT

HT, PHT, GV

Thực hiện dạy học tuần 1

22/8/2016

HT

HT, PHT, GV

Tập huấn chuyên môn tại trường 02 chuyên đề:

- Tổ chức dạy học phân hóa đối tượng nâng cao năng lực TV cho HS tiểu học.

 - Xử lý hình ảnh, âm thanh, biên tập phim. Sử dụng 1 số phần mềm trong dạy học ở TH.

8/ 2016

HT

HT, PHT, GV

Tổ chức học tập nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

8/2016

HT

CBGVNV

- Dự tập huấn công tác tài chính, tài sản;

- Dự toán ngân sách năm 2017;

- Dự toán kinh phí theo NĐ 47;

- Hoàn thành xây dựng, tu bổ CSVC

8/ 2016

HT

KT

Kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường

 

HT

Thành viên BCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

9/ 2016

Sinh hoạt chủ điểm: Chào mừng Quốc khánh 2/9 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - Khai giảng năm học mới 05/9

Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017

5/9/2016

HT

CBGVNV

Nhận xét đánh giá chất lượng HS đầu năm học

9/ 2016

PHT

Các GV

- Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp;

- Hội nghị Ban đại diện CMHS nhà  trường.

9/2016

- PHT

- HT

- GVCN

- VT

- Báo cáo thống kê đầu năm học.

- Hoàn thành thống kê số liệu, hồ sơ PCGD TH năm 2016.

9/2016

HT

VT; GVPC

 Hoàn thành phân công chuyên môn

9/2016

HT

PHT; TTCM

Kiện toàn Hội đồng trường; phân công Tổng phụ trách mới.

9/2016

HT

HĐT

Hợp đồng văn thư( thay VT nghỉ sinh)

20/9/2016

HT

VT

Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục đạo đức –Pháp luật cho học sinh. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng khuyến học”.

9/2016

HT

CBGV

Triển khai học tập Chỉ thị về nhiệm vụ năm học; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016 – 2017 của các cấp

9/2016

HT

CBGVNV

Triển khai dự thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning

9/2016

PHT

GV

Xây dựng nội quy, các quy chế, kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường - tham gia  xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường năm học 2016 - 2017.

9/2016

HT, BCĐ

PHT, CBGVNV

Tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2016 - 2017.

9/2016

HT

CBGVNV

- Thu nhận hồ sơ thanh toán chế độ nghỉ phép hè 2016

- Thu nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập HK1(2016 – 2017).

9/2016

HT

 

- KT, GVNV

- KT, GVCN

- Kiểm tra học sinh đầu năm học.

- Điều kiện đảm bảo hoạt động dạy và học.

- Huy động học sinh ra lớp, thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

9/2016

HT

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

Tháng

10/ 2016

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho ngành giáo dục và đào tạo 15/10

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

2- 9/10/2016

 

 

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

10/2016

 

 

 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, chuyên đề: Dạy học phân hóa đối tượng nâng cao năng lực TV cho HS tiểu học.

22/10/2016

 

 

Báo cáo tổng hợp “ Vì sự tiến bộ phụ nữ”

10/2016

HT

PHT

Các lớp tập luyện văn nghệ chuẩn bị hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

05/10/2016

HT

HĐ lương

- Rà soát, báo cáo kinh phí thừa – thiếu năm 2016;

- Thu nhận hồ sơ HTCPHT học kỳ I (2016 – 2017);

 - Xét nâng lương quý 4/ 2016

10/2016

 HT

- KT; GVCN

 

- HĐL, CBGVNV

Tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

10/2016

HT

PHT, TPT, GVCN

Kiểm tra chuyên đề:

- Dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH; dạy môn TV lớp 1 CNGD.

- Thực hiện ba công khai theo TT số 09/2009.

10/2016

HT

- Ban KTNB

 

 

 

Tháng

11/ 2016

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/ 1982 – 20/11/2016)

 Tiếp tục tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11-  Hội thi các tiết mục văn nghệ.

11/2016

PHT

TPT, GVCN

Tổ chức kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

29/11/2016

HT

PHT, CBGVNV, HS

Dự giờ, khảo sát đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo QĐ 14.

11/2016

HT

HT, PHT, TTCM

Dự Hội thi GVDG cấp thành phố

11/2016

HT

GV dự thi

Chi trả chế độ HTCPHT HS lần 1( 2016 – 2017)

11/2016

HT

KT, GVCN

- Kiểm tra toàn diện giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết; Phạm Thị Xuân.

- Kiểm tra tổ khối lớp 2; 5.

- Kiểm tra chuyên đề dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH: GV khối lớp 4.

11/2016

HT

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

Tháng

 12/ 2016

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm 72 năm (1944 – 2016) ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

và 27 năm ( 1989 – 2016) ngày Hội Quốc phòng toàn dân  22/12

Tập trung nâng cao chất lượng học sinh cuối kỳ I (2016 – 2017)

12/2016

HT

HT, PHT, TCM, GV

Dự giờ, khảo sát đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo QĐ 14.

12/2016

HT

HT, PHT, TTCM

Hoàn thành chương trình học kỳ I; KTĐK học kỳ I ( 2016 – 2017).

19 – 23/12

HT

HT, PHT, TTCM, GV

Thanh toán chế độ dạy tăng thay học kỳ I( 2016 – 2017)

12/2016

HT

PHT, KT, GV

Kiểm kê TSCĐ cuối năm

12/2016

HT

HĐKK

Kê khai thu nhập, tài sản cá nhân năm 2016

12/2016

HT

HT, PHT, KT

- Báo cáo, thống kê học kỳ I;

- Sinh hoạt tập thể; chuẩn bị CSVC học kỳ 2 ( 2016 – 2017)

26 – 30/12

HT

HT, PHT, TTCM, GV

Họp CMHS cuối kỳ I.

30/12

HT

HT, PHT, GVCN

-Kiểm tra toàn diện giáo viên: Đinh Thị Vịnh, Nông Thị Cúc

- Kiểm tra tổ khối lớp 3; 4 và bộ phận TV-TB.

- Kiểm tra chuyên đề :

+ Dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp mới.

+ Dạy học môn TNXH, khoa học theo PP “Bàn tay nặn bột”.

+ Công tác tài chính kế toán; thực hiện chế độ CBGVNV HS; thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

12/2016

HT

Ban KTNB

 

 

 

 

 

Tháng 01/2017

Sinh hoạt chủ điểm: Ngày học sinh sinh viên Việt Nam 9/1

Thực hiện chương trình học kỳ II - tuần 19

02/1/2016

HT

HT, PHT, GV

Dự giờ, khảo sát đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo QĐ 14.

01/2017

HT

HT, PHT, TTCM

- Thống kê, báo cáo theo hệ thống EMIS;

- Cập nhật dữ liệu PMIS

20 – 25/1

HT

PHT, VT

Điều tra số liệu - xây dựng Kế hoạch trường, lớp, học sinh  năm học 2017-2018

01/2017

HT

VT

Đánh giá việc thực hiện QCDC và báo cáo sơ kết công tác thực hiện QCDC học kỳ I năm học 2016-2017.

01/2017

HT

HT, BCĐ

Xét nâng lương Quý I/ 2017

01/2017

HT

HĐL, CBGVNV

Làm báo cáo quyết toán NS 2016

01/2017

HT

KT

- Kiểm tra toàn diện giáo viên: Nguyễn Thị Giang Thanh; Lương Thị Minh.

- Kiểm tra tổ khối lớp 2; 5

- Kiểm tra chuyên đề :

+ Đánh giá học sinh theo TT 30/2014( sửa đổi, bổ sung).

+ Dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH: GV Khối 1.

+ Các hoạt động đoàn thể, các cuộc vận động và phong trào thi đua trong nhà trường.

+ Quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

01/2017

HT

Ban KTNB

 

 

Tháng

2/ 2017

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)

(Nghỉ tết âm lịch từ ngày 23/1/2017 đến ngày 05/2/2017)

Tập trung huy động học sinh ra lớp sau nghỉ tết âm lịch

06/2/2017

HT

HT, PHT, GV

Dự giờ, khảo sát đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo QĐ 14.

2/2017

HT

HT, PHT, TTCM

Thành lập đội cồng chiêng – múa xoang, tập luyện chuẩn bị tham gia Liên hoan cấp thành phố (2017)

2/2017

HT

PHT, TPT, GVCN

Hội thi đồ dùng dạy học cấp trường

2/2017

HT

HT, PHT, Tổ CM, GV

Nộp báo cáo quyết toán NSNN năm 2016

2/2017

HT

KT

Lập kế hoạch chi thường xuyên 2017

2/2017

HT

KT

Thu nhận hồ sơ đề nghị HTCPHT HS kỳ 2( 2016 – 2017)

2/2017

HT

KT, GVCN

- Kiểm tra toàn diện giáo viên: Phạm Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Hợp

- Kiểm tra tổ  khối lớp 1.

- Kiểm tra chuyên đề  Dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH: GV khối lớp 4

2/2017

HT

Ban KT NB

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

3/ 2017

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/ 1975 – 16/3/2017); 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM( 26/3/1931 – 26/3/2017); ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo QĐ 14.

3/2017

HT

HT,PHT,TCM,GV

Bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

3/2017

HT

HT,PHT,TCM,GVCN

Nộp SKKN, ĐTNKKH dự thi cấp thành phố

3/2017

HT

HT,PHT,TCM,GV

Dự sinh hoạt chuyên môn cụm: Dạy học môn MT( Lớp 5 – Trường TH Nguyễn Trung Trực)

25/3/2017

HT

HT,PHT, TTCM, GVK5

Dự liên hoan cồng chiêng – múa xoang cấp thành phố.

3/2017

HT

HT, PHT, TPT, GVCN

Xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018

3/2016

HT

HT, VT

Chi trả chế độ HTCPHT HS lần 2( 2016 – 2017)

3/2017

HT

KT, GVCN

- Kiểm tra toàn diện giáo viên: Nguyễn Huỳnh Thị Linh Chi; Lê Ngọc Hân)

- Kiểm tra tổ khối lớp 3; 4

- Kiểm tra chuyên đề :

+ Dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH: GV khối lớp 5.

+Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3/2017

HT

Ban KTNB

 

 

 

    Tháng

4/ 2017

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2016

Tập trung nâng cao chất lượng học sinh cuối kỳ 2( 2016 – 2017)

4/2017

HT

HT, PHT, TCM, GV

Dự sinh hoạt chuyên môn cụm trường: Vận dụng CNTT trong DH môn TĐ lớp 4 – Trường TH Nguyễn Hiền

08/4/2017

HT

HT, PHT, TTCM, GVK4

Xét nâng lương quý II/2016

4/2016

HT

HĐL, CBGVNV

Hoàn thành hồ sơ xin thuyên chuyển ngoại tỉnh

15/4/2016

HT

CBGV

- Kiểm tra tổ khối lớp 1.

- Kiểm tra chuyên đề :

+ Dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH: GV khối lớp 2.

+Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

4/2017

HT

Ban KTNB

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

5/ 2017

Sinh hoạt chủ điểm: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2017)

Phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019

5/2017

HT

HT, PHT, GV

 

 

 

 

Kiểm tra – nghiệm thu,  bàn giao CLGDHS cuối năm học 2016 – 2017.

15 – 20/5/2017

HT

HT, PHT, GV

Xét duyệt HS hoàn thành lớp học, cấp học.

5/2017

HT

HT, PHT, GV

Nghiệm thu bàn giao HS MN lên lớp 1 năm học 2017 - 2018.

5/2017

HT

PHT, GVK1, VT

Đánh giá - xếp loại chuẩn HT, PHT năm học 2016 - 2017

5/2017

HT

HT, PHT, GVNV

Đánh giá - xếp loại CC, VC năm học 2016 -2017

5/2017

HT

Tổ CM, CCVC

Bình xét thi đua năm học 2016 - 2017

5/ 2017

HT

HĐTĐ, CBGVNV

Kiểm kê  – bàn giao CSVC .

5/ 2017

HT

BKK, GVCN, KT

Hoàn thành kế hoạch tu bổ CSVC trong hè

5/2017

HT

KT

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

5/ 2017

HT

HT, BTS

Tự đánh giá việc thực hiện QCDC và hoàn thành báo cáo tổng kết QCDC trường học năm học 2016-2017

5/2017

HT

HT, BCĐ

Xét chọn học sinh vượt khó học tập đề nghị Hội khuyến học khen thưởng

5/2017

HT

GVCN

Vận động CMHS lao động trồng cây, cuốc dọn cỏ,.. trước khi nghỉ hè

5/ 2017

HT

HT, PHT, GVCN

Hoàn thành báo cáo; thống kê cuối năm học.

25/5/2017

HT

HT, PHT, VT

- Tổng kết năm học;

- Bàn giao học sinh về địa phương.

31/ 5/ 2017

HT

HT, CBGVNV, TPT

- Kiểm tra :

+ Dạy học theo chuẩn KTKN, đổi mới PPDH: GV khối lớp 3.

+ Xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học.

+ Thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Đánh giá xếp loại CBQL và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

+ Kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Công tác quản lý của Hiệu trưởng.

5/2017

HT

Ban KTNB

 

Tháng

6/ 2017

CBQLGV nghỉ hè( Nghỉ phép) năm học 2016 - 2017

01/ 6 – 23/ 7/2017

HT

CBQLGV

Hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 - 2018

6/2017

HT

HĐ TS

Tu bổ CSVC trong hè.

6/2017

HT

CBGV NV trực hè

 

Tháng

7/ 2017

Hoàn thành tu bổ CSVC trong hè.

7/2017

HT

CBGVNV  trực hè

Xét nâng lương quý 3/ 2017

7/2017

HT

HĐL, CBGVNV

Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

7/2017

HT

CBGV

Điều tra PCGD – XMC 2017

24 – 31/7/2017

HT

HT, PHT, GV

 

    Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Quá trình thực hiện kế hoạch này có bổ sung, điều chỉnh theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT và tình hình thực tế nhà trường.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (B/c);                                                                                                                                                      (Đã ký)

- HT, PHT(C/đ);

-Các tổ CM (T/h);                                                                                                                                                               

- Lưu VP.

 

 

                                                                                                                                                                                      HOÀNG VĂN BA

 

Bài viết liên quan