KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN TỪ 06/2 ĐẾN 05/ 3/ 2017

       PHÒNG GD&ĐTTP KON TUM                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               Đăkrơwa, ngày 13  tháng 02  năm 2017

                                                                                 

                                                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN TỪ 06/2  ĐẾN 05/ 3/ 2017

                                                                    

STT

TUẦN

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

1

Từ 06/2 đến 12/2/2017

 

 

 

- 09/2

Dạy – học tuần 22

- Tập trung vận động học sinh ra lớp sau nghỉ Tết.

- Chi trả truy lĩnh nâng lương quý III, IV/ 2016

- Xét duyệt học sinh bán trú năm học 2016 – 2017.

 

- HT, PHT, GV

- HT, KT

- Hội đồng xét duyệt.

 

   2

2

Từ 13/2 đến 19/2/2017

 

 

 

 

 

 

Dạy – học tuần 23

- Xét duyệt thanh toán các hội thi học kỳ I.

- Phối hợp trường THCS PHT xây dựng kế hoạch, tổ chức HS tập luyện cồng chiêng múa xoang.

- Hoàn thành rà soát chế độ GV, kế hoạch tu bổ CSVC 2017.

- Hoàn thành báo cáo quyết toán NSNN năm 2016.

 

- HT, KT

- HT, PHT, GVPT, GVCN

 

- HT, KT

- HT, KT

 

3

3

Từ 20/2 đến 26/2/2017

 

- 20/2

 

 

 

- 24/2

 

Dạy – học tuần 24

- Tổ chuyên môn khối lớp 4; 5 hoàn thành đề bài KTĐK môn T, TV giữa kỳ II.

- Duyệt đề KTĐK môn T, TV giữa kỳ II khối lớp 4;5

- CBGVNV nộp SKKN, đề tài NKKH ( đợt 2)về nhà trường.

- Hoàn thành ĐGXL SKKN, đề tài NKKH.

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn.

 

- PHT, TTCM

 

- PHT

-CBGVNV

- BGK

- Các tổ chuyên môn.

 

 

4

4

Từ 27/2 đến 05/3/2017

 

 

- 27/2

 

- 28/2

 

 

- 01/3

- 03/3

Dạy – học tuần 25

- Liên đội hoàn thành kết nạp đội viên mới đợt 1.

- KTĐK môn toán lớp 5 giữa kỳ II( theo PPCT).

- Giáo viên nộp ĐDDH dự thi cấp trường.

- Chấm thi ĐDDH dự thi cấp trường.

- Nhà trường hoàn thành thu nhận hồ sơ hồ sơ đề nghị HTCP học tập kỳ II.

- Nộp SKKN, đề tài NKKH về PGD &ĐT.

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn.

 

- PHT, TPT, GVCN.

- GVgiảng dạy

- Các giáo viên

- BGK

- KT

 

- HT

- Các tổ chuyên môn.

 

         

     

 

MỘT SỐ YÊU CẦU TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Ban Kiểm tra nội bộ nhà trường thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra tháng 02/2017 và HT, PHT, TPT Đội tăng cường kiểm tra nề nếp, sĩ số học sinh các lớp, các điểm trường.    

            2. CBQL phụ trách các lĩnh vực, tổng phụ trách Đội, các TTCM, các bộ phận, cá nhân CBGVNV căn cứ  chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch chung này chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện – báo cáo CBQL phụ trách lĩnh vực duyệt và thông báo kịp thời đến các cá nhân, bộ phận liên quan để thực hiện.

          

        Trên đây là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng tuần tháng 2 năm 2017 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của nhà trường.

                                                                                                          

                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                               HOÀNG VĂN BA