KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN TỪ 02/1 ĐẾN 05/ 2/ 2017

       PHÒNG GD&ĐTTP KON TUM                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               Đăkrơwa, ngày 06 tháng 01  năm 2017

                                                                                 

                                                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN TỪ 02/1  ĐẾN 05/ 2/ 2017

                                                                    

STT

TUẦN

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

1

Từ 02/1 đến 08/1/2017

 

 

 

- 02/1

- 06/1

Dạy – học tuần 19

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; kiểm tra nề nếp, sách vở HS kỳ II.

- Làm báo cáo tài chính, tài sản 2016.

- Hoàn thành hồ sơ HS - kế hoạch tổ chức HS dự thi điển kinh cấp TP.

- HỌP HĐCBGVNV SƠ KẾT HỌC KỲ I

 

- Ban KTNB

- HT, KT

 

   2

2

Từ 09/1 đến 15/1/2017

 

 

 

- 10/1

 

- 11/1

- 13/1

Dạy – học tuần 20

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; kiểm tra nề nếp dạy - học.

- Các tổ CM tự kiểm tra việc lưu trữ tài liệu chuyên môn của GV trong tổ.

- Hoàn thành chi trả lương, bảo hiểm tháng 1/ 2017; xét nâng lương quý I/2017; tính số tiền còn phải truy thu và thanh lý hợp đồng Đ/C Duy.

- Tổ chức HS dự thi điền kinh cấp TP.

- SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TOÀN TRƯỜNG

( Dạy TV1 – việc 3  và việc thực hiện CV 1632/2016 SGD ĐT trong GD)

 

-Ban KTNB

-TTCM, GV

- HT, KT, HĐL

 

-PHT, TPT, GVCN

- HT, PHT, GV

 

3

3

Từ 16/1 đến 22/1/2017

 

 

 

- 16/1

 

- 16/1

- 17/1

- 21/1

Dạy – học tuần 21

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; kiểm tra nề nếp dạy - học,…. bảo vệ CSVC trước khi nghỉ Tết.

- Hoàn thành xét duyệt – trao phần thưởng Hội KH TP và nhà trường HS vượt khó vươn lên trong học tập trong học kỳ I.

- Phân công CBGVNV trực Tết.

- Hoàn thành các báo cáo tài chính, tài sản năm 2016.

- Phối hợp UBND xã chuẩn bị tổ chức Ngày Hội bánh chưng xanh tại trường(23/1).

- Chuẩn bị tham gia hoạt động Xuân yêu thương 2017 do Đoàn xã tổ chức(24/1).

 

 

-Ban KTNB

 

-HT, GVCN, VT

 

- HT, VT

-HT, KT

- HT, BV.

 

- PHT, TPT, GVCN.

 

 

 

 

4

4

Từ 23/1 đến 29/1/2017

 

NGHỈ TẾT

 

 

5

5

Từ 30/1 đến 05/2/2017

 

NGHỈ TẾT

 

 

         

     

MỘT SỐ YÊU CẦU TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      1. Ban Kiểm tra nội bộ nhà trường thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra tháng 1/2017 và HT, PHT, TPT Đội tăng cường kiểm tra nề nếp, sĩ số học sinh các lớp và việc bảo đảm vệ sinh, an toàn CSVC các lớp, các điểm trường trước khi nghỉ Tết.    

      2. CBQL phụ trách các lĩnh vực, tổng phụ trách Đội, các TTCM, các bộ phận, cá nhân CBGVNV căn cứ  chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch chung này chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện – báo cáo CBQL phụ trách lĩnh vực duyệt và thông báo kịp thời đến các cá nhân, bộ phận liên quan để thực hiện.

          

      Trên đây là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng tuần tháng 1 năm 2017 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của nhà trường.

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                         HOÀNG VĂN BA